Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Satıcı tarafından işletilen (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) https://dhaman-pro.com/  adresinden ürünlerin teslimat adresine teslimi ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmektedir.

1.2. Tüketici, satışa konu mal veya hizmetlerle ilgili temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve “cayma” hakkı hakkında bilgi sahibi olduğunu, teyit ettiğini kabul ve beyan eder. elektronik ortamda ön bilgilendirme ve ön bilgilendirme yapıldıktan sonra mal veya hizmetin bu sözleşme hükümlerine uygun olarak sipariş edilmesi. https://dhaman-pro.com/ web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİSİ

İsim: DHAMAN MOBİLYA ULUSLARARASI PAZARLAMA VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: FATİH MAH. 1794. SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR/

İSTANBUL

E-posta: info@dhaman-tr.com

1.4. TÜKETİCİ BİLGİSİ

Adı soyadı / Unvanı:

Teslimat adresi:

Telefon:

E-posta:

IP adresi:

MADDE 2 – SÖZLEŞME TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme, Tüketici’nin WEB SİTESİ üzerinden siparişinin tamamlandığı ve sözleşmenin bir nüshasının TÜKETİCİ’nin e-posta adresine gönderildiği …… tarihinde taraflarca akdedilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. Tüketicinin sipariş ettiği ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil satış tutarları ve adedi ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir. Aşağıdaki tabloda listelenen tüm ürünler bundan sonra Ürün olarak anılacaktır.

Görsel

Ürün

Birim fiyat

Sayı

KDV tutarı

Satış fiyatı

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. Ürün, Tüketici’nin SİTE’de belirttiği teslimat adresine veya belirttiği adresteki kişi/kuruluşa en geç 30 gün içinde, ambalajlı ve faturası ile birlikte teslim edilir.

Sipariş konusu mal veya hizmetin ifasının imkansız hale gelmesi halinde, satıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya Tüketici Veri Tasarrufu’nda tüketiciyi bilgilendirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmesi, varsa teslimat masrafları dahil en geç dört gün (14) içinde. Malın stokta bulunmaması malın fiilini yerine getirmenin imkansızlığı sayılmaz.

4.2. Ürün, Tüketici dışında başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Tüketici, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü teslim almamak ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1. Tüketici, vadeli satışların sadece bankaların kredi kartları ile yapılabileceğinden, ilgili faiz oranlarını, temerrüt faizini ve ilgili bilgileri teyit edeceğini; Banka ile Müşteri arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faiz oranı ve temerrüt faizine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksitli kart vb. veren kuruluşlar tarafından sağlanan kredi/taksit kartı ve benzeri ödeme kolaylıkları, doğrudan ilgili kuruluş tarafından sağlanan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanı olup; Bu çerçevede gerçekleştirilen ve Satıcı’nın ilgili tutarın tamamını tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşme tarafları açısından taksitli satış sayılmaz, peşin satışlardır. Kanunen taksitli satış sayılan durumlarda satıcının yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshetme ve/veya kalan borcun gecikme faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) mevcuttur ve rezerve edilmiştir. Tüketicinin temerrüde düşmesi halinde aylık %5 gecikme faizi uygulanır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. Tüketici, SİTE’de gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şeklini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdi.

6.2. Tüketici, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, adresi, sipariş verdiği ürünlerin temel özelliklerini, vergi dahil ürün fiyatlarını, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit eder.

6.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye aynı kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciyi bilgilendirecek ve farklı bir ürünü, Tüketiciye eşit kalite ve fiyat.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının elektronik ortamda Satıcı’ya teslim edilmesi ve bedelin Tüketici’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması zorunludur. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda Satıcı, ürünü teslim almaktan muaf sayılacaktır.

6.7. Kredi kartının kullanıldığı banka/finansman kuruluşunun, ürün tesliminden sonra herhangi bir nedenle Satıcı’ya ödeme yapmaması halinde, Ürün Tüketici tarafından en geç 5 gün içinde Satıcı’ya iade edilecektir. , tüm masraflar Tüketici tarafından karşılanacaktır. Her halükarda, Ürün bedelinin takibi de dahil olmak üzere Satıcı’nın diğer tüm akdi ve kanuni hakları saklıdır.

6.8. Siparişte gerçekleştirilen mal veya hizmetin fiillerinin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde, satıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı veya kalıcı veri depolama ile tüketiciye bildirimde bulunması ve tahsil edilen tüm ödemelerin yapılması, varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere, bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde iade edilir. Malın stokta bulunmaması malın fiilini yerine getirmenin imkansızlığı sayılmaz.

MADDE 7- ÜRÜN TESLİM SÜREÇLERİ

7.1. Ürün, Tüketici’nin SİTE’de belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa en geç 7 gün içinde, güvenli bir şekilde ve faturası ile birlikte ambalajlı olarak teslim edilir. Siparişte gerçekleştirilen mal veya hizmetin fiillerinin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde, satıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı veya kalıcı veri depolama ile tüketiciye bildirimde bulunması ve tahsil edilen tüm ödemelerin yapılması, varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere, bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde iade edilir. Malın stokta bulunmaması malın fiilini yerine getirmenin imkansızlığı sayılmaz.

7.2. Ürün, tüketici dışında başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise ve kişi/kuruluş teslimatı kabul etmez ise satıcı sorumlu tutulamaz.

7.3. Tüketici, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü teslim almamak ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 8- CAYMA HAKKI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönergesi’nin ilgili hükümleri uyarınca;

8.1 Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketici, teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir mazeret göstermeksizin ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin satıcıya veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklama yoluyla iletilmesi yeterlidir. Müşterilerimizin cayma hakkını kullanabilmeleri için ürün ile birlikte kendilerine gönderilen iade fişini doldurmaları ve ürünü iade fişi ile birlikte ilgili kargo firmasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Hasar gören siparişlerin iade masrafları bize aittir. Aksi takdirde iade masrafları alıcıya aittir

Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek siparişe konu ürünler için; Tüketiciye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye son malın teslim edildiği gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan ürünler için; son parçanın Tüketici’ye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği gün,
 3. c) Malın belirli bir süre boyunca düzenli olarak teslim edildiği sözleşmelerde; Tüketiciye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye ilk malı teslim ettiği gün,

esas alınır.

8.2. Tüketicinin cayma hakkı;

 1. a) Müşterinin isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
 2. b) Bozulabilir veya son kullanma tarihi kısa olan eşyanın teslimi,
 3. c) Paket, bant, mühür gibi koruyucu unsuru açılmış malın sağlık ve hijyen açısından iadesi uygun olmamak kaydıyla teslimi,
 4. d) Başka mallarla karışan ve özünde ayrılması mümkün olmayan mallara,
 5. e) Ambalaj, bant, mühür gibi koruyucu unsurları açıldığında fiziki ortamda sunulabilecek kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 6. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki dergi ve dergi gibi süreli yayınların teslimi,
 7. g) Belirli bir tarih veya süre içinde tamamlanması gereken konaklama, taşınma, araba kiralama, yiyecek ve içecek temini ve eğlence faaliyetleri,
 8. h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya müşteriye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
 9. i) Cayma hakkının sona erme tarihinden önce sunulmaya başlanan hizmetler,
 10. j) Mali piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatları değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolü dışında olan mal ve hizmetler.

8.3- Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, Satıcı veya sağlayıcı, aldığı toplam tutarı ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrakı ve benzeri her türlü belgeyi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde iade etmekle yükümlüdür, cayma bildiriminin kendisine ücretsiz olarak teslim edildiği tarih.

8.4- Tüketici, malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması halinde malda meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya bozulmadan cayma hakkı kapsamında sorumlu değildir.

8.5- Tüketici cayma hakkını kullanırsa, ön bilgilendirmede belirtilen iade için belirtilen kurye ile malı iade ederse, iade ile ilgili masrafları ödemekle yükümlü olmayacaktır. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir kurye belirtmemesi durumunda tüketiciden herhangi bir ücret talep edilemez. İade için ön bilgilerde belirtilen kuryenin tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda satıcı, iade edilmesi talep edilen malın hiçbir ek ücret ödemeden Tüketici’den tahsil edilmesini sağlamakla yükümlüdür. .

8.6- Tüketici, cayma hakkının kullanıldığını Satıcı’ya bildirdiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. malı geri alındı.

8.7- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere kişiye özel hazırlanan ürünlerde Tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.

8.8- “Kuryeye Teslim” aşamasındaki siparişler, kargo teslimi aşamasında iptal edilemez.

8.9- “Kargoya Teslim” aşamasındaki siparişlerde, Müşterilerimizin kargoyu ürünün kutusunu açmadan kargo firmasına iade etmesi gerekmektedir. 8.1 Madde hükümleri saklıdır.

Cayma hakkında bilgilendirilecek şirkete ilişkin bilgiler;

İsim: DHAMAN MOBİLYA ULUSLARARASI PAZARLAMA VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: FATİH MAH. 1794. SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR/

İSTANBUL

E-posta: info@dhaman-tr.com

MADDE 9- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. İşbu Sözleşme ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil teşkil eder; Tüketici Hakem Heyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar; ve aşan değerler için tüketici ve satıcının yerleşim bölgesinde yer alan Tüketici Mahkemeleri ve Tahsilat Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. Tüketici, işbu Sözleşme ve onun ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş Formu’nda yazılı tüm şartları ve açıklamaları okuduğunu, satış şartlarını ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.